คุณ วิวัฒน์ พรไกรศรี ผู้บริหาร Eflowsys รับมอบวุฒิบัตร โครงการ ๘๔ โครงการ ๘๔ พรรษา มหาราชัน จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

7 มิถุนายน 2555
Jun 7

ระบบบริหารจัดการคลังสินค้าด้วย Cloud Service ผ่าน iPod, iPhone, iPad ของ Eflowsys ได้รับทุนรางวัลจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA) ในการประกวด ๘๔ โครงการ ๘๔ พรรษา มหาราชัน