คุุณ วิวัฒน์ พรไกรศรี ผู้บริหาร Eflowsys ได้รับเชิญจากเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) เป็นวิทยากรเสวนาในงาน CTA FORUM # 3 “PUBLIC CLOUD DAY”

22 พฤศจิกายน 2555
NOV 22

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ร่วมกับกลุ่มผู้ให้บริการคลาวด์ในประเทศไทย Cloud Thailand Alliance (CTA) จัดงานสัมมนา CTA Forum # 3 “Public Cloud Day” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แบ่งปันประสบการณ์ จากวิทยากรองค์กรธุรกิจชั้นนำ ในการใช้เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งแบบสาธารณะ รวมไปถึงมาตรฐานและความปลอดภัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2555 เวลา 8.30-16.15 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ