คุณ ขัตติยา วัฒนสิน Eflowsys Project Manager เข้าอบรม NEC Web Management ร่วมกับตัวแทนจากชาติต่างๆ ในเอเชียแปซิฟิคที่ NEC Corporation of Malaysia

5 - 6 กรกฎาคม 2012
JUL 5-6

5 - 6 July 2012 คุณ ขัตติยา วัฒนสิน Eflowsys Project Manager เข้าอบรม NEC Web Management ร่วมกับตัวแทนจากชาติต่างๆ ในเอเชียแปซิฟิคที่ NEC Corporation of Malaysia Sdn Bhd. Mid Valley City, Lingkaran Syed Putra, Kuala Lumpur, Malaysia