SSL Secure Sockets Layer (https) ระบบรับรองความปลอดภัยสูงสุดสำหรับเว็บไซต์และข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ของคุณ: โปรแกรมบัญชี ,
erp โปรแกรม,โปรแกรมระบบบัญชี,โปรแกรมคลังสินค้า,โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป,cloud computing,accounting software,Automotive Software,โปรแกรมขายหน้าร้าน POS,โปรแกรมอะไหล่,erp program,
โปรแกรม pos,erp cloud,ระบบ pos

การส่งข้อมูลเสียงบนเครือข่ายไอพีเป็นระบบที่แปลงสัญญาณเสียงในรูปของสัญญาณไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นสัญญาณดิจิตอล นำข้อมูลเสียงมาบีบอัดและบรรจุลงเป็นแพ็กเก็ต ไอพี(IP) แล้วส่งไปโดยมีเราเตอร์ (Router) ที่เป็นตัวรับสัญญาณ แพ็กเก็ต และแก้ปัญหาบางอย่างให้ เช่น การบีบอัดสัญญารเสียง ให้มีขนาดเล็กลง การแก้ปัญหาเมื่อมีบางแพ็กเก็ตสูญหาย

การสื่อสารผ่านทางเครือข่ายไอพีต้องมีเราเตอร์ (Router) ที่ทำหน้าที่พิเศษเพื่อประกันคุณภาพช่องสัญญาณไอพีนี้ เพื่อให้ข้อมูลไปถึง ปลายทางหรือกลับมาได้อย่างถูกต้องและอาจมีการให้สิทธิพิเศษก่อนแพ็กเก็ตไอพีอื่น (Quality of Service : Qos) เพื่อการให้บริการที่ทำให้เสียงมีคุณภาพ


Feature VoIP

โอนสายภายใน
ระบบเสียงตอบรับอัตโนมัติ
ระบบ Running หมายเลขภายใน
Conference พร้อมแนบ File ส่งให้คู่สนทนา
Wi-Fi
กำหนรูปแบบเบอร์โทรออก
Sent - Receive FAX
Work Time, Holiday ผ่านระบบเสียงตอบรับอัตโนมัติ
ตั้งเสียงรอสาย
เพิ่มจำนวนเบอร์ภายในองค์กรได้ไม่จำกัด
ตั้งกลุ่ม หรือแผนกในการโอนสาย
โทรขภายในองค์กร ข้ามสาขา ต่างจังหวัด ต่างประเทศ ฟรี
สามารถโทรได้ทุกที่ที่มี Internet
และ Feature เด่นอีกมากมาย

 • องค์กรที่ต้องการวางระบบโทรศัพท์
 • ต้องการประหยัดค่าโทรศัพท์
 • บริษัท SMEs ร้านค้าที่มีหลายสาขา
 • องค์กรที่ต้องการทำระบบ Call Center
 • องค์กรที่ติดต่อลูกค้า ต่างจังหวัด หรือต่างประเทศบ่อยๆ

 • ลดค่าใช้จ่าย ทั้งโทรภายในประเทศ และโทรระหว่างประเทศ
 • รวมศูนย์ระบบเครือข่ายการติดต่อสื่อสารทำให้บริหารจัดการได้ง่าย เช่น กรณีที่มีการเพิ่มโยกย้ายพนักงาน ไม่จำเป็นต้องวางระบบตู้สาขาเพิ่มหรือเดินสายโทรศัพท์ใหม่ เพราะใช้ผ่าน LAN หรือ WiFi
 • เพิ่มความยืดหยุ่นในการติดต่อสื่อสาร ประสิทธิภาพในการติดต่อกับลูกค้า ด้วยความสามารถของแอพพลิเคชั่นต่างๆ ของ VoIP
 • รองรับการขยายตัวในอนาคต เมื่อองค์กรขยายตัวใหญ่ขึ้น VoIP สามารถรองรับจำนวนผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้นได้ทันที เพียงเพิ่ม Virtual User ในระบบ
 • ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบ เนื่องจากใช้ซอฟต์แวร์บริหารจัดการ
 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน พนักงานสามารถส่งไฟล์ เอกสารต่างๆ ผ่านเครือข่ายควบคู่กับการสนทนา ประชุมออนไลน์ ทั้งภาพและเสียง
 • สามารถใช้งานร่วมกับการสื่อสารไร้สายได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ PDA, Android, iPhone สามารถติดต่อผ่าน VoIP เข้ามาในเครือข่ายขององค์กรได้
 • ลดค่าใช้จ่ายภายในองค์กร, บริษัทด้วยระบบการจัดการการโทร และสามารถโทรหากันระหว่างสาขา, แผนก, ต่างจังหวัด, ต่างประเทศ ฟรี !!