คุณ วิวัฒน์ พรไกรศรี ผู้บริหาร Eflowsys ได้รับเชิญจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) [สนช.] กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (NIA)

4 พฤศจิกายน 2555
NOV 4

คุณ วิวัฒน์ พรไกรศรี ผู้บริหาร Eflowsys ได้รับเชิญจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) [สนช.] กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (NIA) เป็นวิทยากรเสวนาให้ความรู้และประสบการณ์ดำเนินธุรกิจนวัตกรรมแก่ผู้ประกอบการ ณ ศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี