Feature สำหรับ Package นี้

 • 1 บริษัท 1 สาขา 1 คลังสินค้า 1 User
 • Standard Disk Space 3 GB
 • Backup Service *Optional
  • Auto Cloud Eflowsys Backup Schedule Monthly/Site สำรองข้อมูลอัตโนมัติรายเดือน: รับประกันฐานข้อมูลไม่สูญหาย
  • Auto Cloud Eflowsys Server Backup/Site (Up time Guarantee 15 Min)
 • รองรับการขยายตัวในอนาคต สามารถซื้อสาขา คลัง User หรือ Module อื่นเพิ่มเติมได้ เช่น คลังสินค้า, ใบขอซื้อ, ใบสั่งซื้อ, ใบจองสินค้า, เปิดบิลขาย ฯ

รายละเอียด Feature Module:

 • เปิดใบเสนอราคาทันใจ รองรับการใช้งานผ่าน iPhone, iPad, Galaxy
 • Cloud Anyway Work Smart ทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าตั้ง Server เอง
 • SSL (Secure Sockets Layer) Data Encryption ระบบสูงสุด มาตรฐานเดียวกับทุกธนาคารและบัตรเครดิตใช้ โปรแกรมจะเข้ารหัสทุกครั้งที่คุณทำรายการ ป้องกันการดักจับข้อมูลจากบุคคลที่พยายามขโมยข้อมูล
 • ซ่อนรายการสินค้าที่ไม่ต้องการให้แสดง เป็น Feature สำหรับออกใบเสนอราคาให้แก่หน่วยงานราชการ
 • รองรับการเปลี่ยนภาพ Logo ของบริษัท เพื่อแสดงที่หัวใบเสนอราคา*
 • สามารถใส่โครงการ (Job description) ได้ พร้อมออกใน Print Form
 • สามารถเพิ่มรายชื่อลูกค้าได้เอง
 • ค้นหาลูกค้าด้วยเงื่อนไขหลากหลาย อาทิ รหัสลูกค้า ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์ อีเมล์ โดยไม่ต้องปิดหน้าจอใบเสนอราคาที่ค้างอยู่
 • สามารถแก้ไขชื่อที่อยู่ลูกค้าได้ทันที โดยไม่ต้องปิดหน้าจอใบเสนอราคา
 • สามารถกำหนดจำนวนวันยืนราคา และแสดงวันที่สิ้นสุดการยืนราคาให้อัตโนมัติ พร้อมออกใน Print Form
 • Barcode Scanner รองรับระบบบาร์โค้ด
 • สามารถกำหนดเงื่อนไขการชำระเงินได้
 • สามารถบันทึกรายการสินค้าในใบเสนอราคาได้ไม่จำกัด
 • สามารถแก้ไขรายละเอียดสินค้า ราคาขาย ได้ทันทีโดยไม่ต้องปิดหน้าจอใบเสนอราคาที่ค้างอยู่
 • Sale Discount กำหนดส่วนลดรายตัวและส่วนลดรวมท้ายบิลได้ทั้ง 2 แบบ คือ %, จำนวน
 • ระบบคำนวณส่วนลด, ราคารวม, ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้อัตโนมัติ
 • ตรวจสอบประวัติการขายสินค้าที่หน้าจอได้ทันที
 • ระบุค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ค่าขนส่งรวมไปในบิล
 • สามารถใส่หมายเหตุท้ายใบเสนอราคาได้
 • สามารถนำใบเสนอราคาที่บันทึกแล้ว มาแก้ไขออกเป็นใบเสนอราคาให้ลูกค้ารายอื่นได้
 • Save Data สามารถ Save ที่ทำค้างไว้ แล้วเรียกมาแก้ไขเพิ่มเติมได้

Feature เพิ่ม/แก้ไขรายการสินค้า

 • มีระบบจัดเก็บข้อมูลสินค้ากว่า 200 รายการ สามารถแก้ไขรายละเอียดสินค้าและราคาได้เอง
 • สามารถตั้งค่าสินค้าห้ามซื้อ ขาย
 • สามารถระบุ Dimension สินค้า เช่น ขนาด น้ำหนัก ส่วนสูง ความหนา ปริมาตร ฯ
 • สามารถใส่ภาพและไฟล์แนบ เช่น แคตตาล็อก คู่มือสินค้า
 • สามารถกำหนดราคาขายขั้นต่ำ
 • ซ่อนรายการสินค้าที่ไม่ต้องการให้แสดง เป็น Feature สำหรับออกใบเสนอราคาให้แก่หน่วยงานราชการ
 • สามารถเพิ่มเติมรายละเอียดสินค้าในลักษณะเป็นหัวข้อ และจะไม่แสดง ราคา/หน่วย,ส่วนลด,จำนวนเงิน ใน Print Form
 • สามารถระบุรหัสสินค้าเดิมได้

Feature ช่วยการทำงาน

 • Various Address Setting เปลี่ยนชื่อที่อยู่สำหรับพิมพ์หัวบิลเอกสารได้เอง
 • Feature Auto Completed เช่น รหัสสินค้า, Barcode เป็นต้น
 • VAT เพิ่มและแก้ไขอัตราภาษีได้เอง เช่น 3%, 7%, 10% เป็นต้น
 • Feature Copy Document ช่วยให้ทำงานสะดวก รวดเร็วไม่ต้องเสียเวลามากรอกข้อมูลใหม่
 • User เลือกเปลี่ยนภาษาในหน้าการใช้งานได้ตามต้องการ เช่น ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ เป็นต้น (ยกเว้น Print Form, Report, Help)
 • Keyboard Shortcuts อาทิ Ctrl+S=Submit, Ctrl+R=Reset, Ctrl+D=Delete, Alt+F=Search เป็นต้น
 • Intelligent Search สามารถเลือกค้นหาโดยกำหนดเงื่อนไขซ้อนเงื่อนไข เช่น ค้นหาจากช่วงข้อมูล ช่วงวันที่ สาขา คุณสมบัติของสินค้า ซึ่งข้อมูลการค้นหาจะแตกต่างไปในแต่ละหน้า

Feature Print Form

 • รองรับเครื่องพิมพ์ได้ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
 • สามารถแสดงตัวอย่างใบเสนอราคาก่อนสั่งพิมพ์ได้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
 • สามารถ Save เป็นไฟล์ PDF สำหรับส่งให้ลูกค้าทาง E-mail ได้
*หมายเหตุ : Print Form ใช้ตามขนาดมาตรฐานของซอฟต์แวร์ etoday

Customer Benefit : ผลประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ ประหยัดสุดคุ้ม

 • SAVE Hardware Server Cost (Minimum PC Spec) = 30,000 Baht
  • ไม่ต้องลงทุนเครื่อง Server
 • SAVE Backup Server (Min. PC Spec) & Backup Scheme Cost (If Any) = 30,000 Baht
  • ลดค่าใช้จ่ายด้านระบบสำรองฐานข้อมูล เพราะ etoday Cloud ดำเนินการให้
 • SAVE Hardware & Software Maintenance Service Cost 800 Baht x 12 Months = 9,600 Baht
  • ลดค่าใช้จ่ายด้านดูแลระบบคอมพิวเตอร์
 • SAVE IT Staff Cost (1 Staff/Year) 9,500 Baht x 12 Months = 114,000 Baht
  • ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างเจ้าหน้าที่ไอทีดูแลระบบคอมพิวเตอร์
 • SAVE Software Server and Database License (Windows Server + SQL 2008) = 50,000 Baht
  • ประหยัดค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ โดยคุณได้สิทธิ์ใช้แต่ไม่ต้องลงทุนซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ อย่าง License Microsoft Windows Server, Microsoft SQL Server
 • SAVE Software Maintenance Agreement Contract (Base On Minimum 500,000 x 12%) = 60,000 Baht
  • ไม่มีค่าสัญญาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์รายปี
 • SAVE Implementation Time + Cost (1 Staffs/5 Months = 40 Man/Days) 12,000 Baht x 40 Man/Days = 480,000 Baht
  • ประหยัดเวลาและค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญในการคำปรึกษาขึ้นระบบ
 • 9.) SAVE Other Expense (ex. Electricity Charge) 150 Baht x 12 Months = 1,800 Baht
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายแฝงอื่นๆ เช่น ค่าไฟในการเปิดเครื่อง Server

Condition

 • บริษัท อีโฟล์วซิส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ให้บริการตามความเหมาะสม

Scroll to top