Pay per Use
ค่าบริการรายเดือนโปรแกรม ERP Online บริหารสต็อค ซื้อขาย เพิ่มประสิทธิภาพองค์กร ใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เนต การันตีคุณภาพด้วยรางวัลระดับโลก

 • etoday Cloud เป็น Software ERP รายแรกรายเดียวของไทยที่ Microsoft คัดเลือกให้ Run on Windows Azure (Microsoft Regional Data Center Singapore)
 • รางวัลระดับโลก Intel® Better Code Developer Challenge (December 2010)
 • รางวัลระดับโลก Intel Fast Track Experience Winner 2010 ณ Intel Developer Forum (IDF) 2010 San Francisco (September 2010) 1 ใน 7 Intel Grand Prize Winner “Intel Multi-Core Technology Utilization 2010 Competition” ที่ Intel® เชิญเข้าร่วม Intel Developer Forum (IDF) 2010 San Francisco
 • รางวัลระดับเอเชียแปซิฟิค Intel® Software Optimization and Improvement (June 2010)
 • ระบบบริหารจัดการคลังสินค้าด้วย Cloud Service ผ่าน iPod, iPhone, iPad ของบริษัท อีโฟลว์ซิส จำกัด ได้รับทุนรางวัลจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA) ในการประกวด ๘๔ โครงการ ๘๔ พรรษา เมื่อ 9 ธันวาคม 2554
 • Mobile Token SaaS: ระบบยืนยันตัวตนด้วยรหัสผ่านจากมือถือ และ Price Label Control Center (QR Code on Cloud): ระบบสร้างป้ายราคาสินค้าแบบ QR Code บนคลาวด์ ของ Eflowsys ได้รับรางวัลซอฟด์แวร์ดีมีนวัตกรรมจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) 13 ธันวาคม 2554, 16 มกราคม 2555 ตามลำดับ
 • ISO29110 มาตรฐานสากลระดับโลกสำหรับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
 • เป็นซอฟต์แวร์มาตรฐานกรมสรรพากร เลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์ 0515

Feature ช่วยสนับสนุนการทำงาน

 • สามารถ Save บิลชั่วคราวแล้วเปิดบิลให้ลูกค้ารายอื่น และเรียกบิลใบเดิมกลับมาแก้ไขต่อได้
 • Feature Copy Document ช่วยให้ทำงานสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลากรอกข้อมูลเอกสารใหม่
 • User เลือกเปลี่ยนภาษาในหน้าการใช้งานได้ตามต้องการ เช่น ภาษาไทย, อังกฤษ เป็นต้น (ยกเว้น Print Form, Report, Help)
 • มีระบบ Chat ภายในองค์กร ช่วยให้คุณสามารถติดต่อกับทีมงานได้เหมือนกับโปรแกรม Chat ของ Facebook

Feature Print Form

 • สามารถออกเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับงานขาย กำหนดหัวกระดาษหรือแก้ไขหัวบิลได้เอง อาทิ
  • ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน
  • บิลเงินสด/ใบกำกับภาษี สำหรับลูกค้าเงินสด
  • ใบกำกับภาษีอย่างย่อ สำหรับลูกค้าเงินสด
  • ใบกำกับภาษีอย่างย่อ/ใบเสร็จรับเงิน
  • ใบกำกับภาษี สำหรับลูกค้าเครดิต
  • ใบเสร็จรับเงิน สำหรับลูกค้าเครดิต
  • ใบเสร็จรับเงินชั่วคราว
  • ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี
  • ใบส่งของชั่วคราว
  • ใบส่งของ
  • บิลเงินสด/ใบเสร็จรับเงิน
 • สามารถสั่งพิมพ์สำเนาได้ เช่น ต้นฉบับ - สำนักงานใหญ่, สำเนา – ลูกค้า
 • Various Address Setting เปลี่ยนชื่อที่อยู่สำหรับพิมพ์หัวบิลเอกสารได้เอง
 • รองรับเครื่องพิมพ์ได้ทุกรุ่น รวมถึงเครื่องพิมพ์แบบ Thermal
 • สามารถ Save บิลเป็น PDF สำหรับส่งให้ลูกค้าทาง E – mail ได้

Feature Report

 • มีรายงานการขายสินค้าประจำวัน แสดงรายละเอียดสินค้าที่สามารถพิมพ์นำส่งเมื่อสิ้นวัน สั่งให้แสดงผลตามเงื่อนไขที่มีให้เลือกหลากหลาย อาทิ
  • แสดงตามรายการใบกำกับภาษี
  • แสดงตามพนักงานขาย
  • แสดงตามรหัสสินค้า
  • แสดงตามลูกหนี้รายตัว
  • แสดงตามกลุ่มลูกหนี้
  • แสดงตามรายละเอียดทั่วไป
  • รายงานการขายสินค้า แสดงตามรายละเอียดทั่วไป (แสดงราคาเปลี่ยนแปลง)
 • รายงานลูกหนี้บันทึกประจำวัน รวบรวมประวัติการขายสินค้าตาม Invoice โดยแสดงรายละเอียดจำนวนเงินแยกตามการชำระเงิน ช่วยในการตรวจสอบรายรับ ณ สิ้นวัน
  • แสดงตาม พนักงานขาย(ใบกำกับภาษี)
  • แสดงตาม พนักงานขาย(ลูกหนี้)
  • แสดงตาม พนักงานขาย(ลูกหนี้-ใบกำกับภาษี)
  • แสดงตาม พนักงานขาย(สรุปยอดรวม)
  • แสดงตาม รายละเอียดทั่วไป
  • แสดงตาม ลูกหนี้รายตัว(สรุปยอดรวม)
 • รายงานทุกตัวสามารถกำหนดช่วงเวลาในการดูข้อมูลได้ วัน, เดือน, ปี, ช่วงเวลา เช่น วันที่ 25/4/2012 ถึง 25/4/2012 เวลา 06.00 – 14.00 น. เป็นต้น
 • สามารถดูยอดขายตามกะเวลาของพนักงานขาย
 • มีรายงานรายชื่อและที่อยู่ลูกค้า
 • รายงานทุกตัวสามารถ Save เป็นไฟล์ PDF และ Export เป็น ไฟล์ Excel

Feature สำหรับ Package นี้

 • Real Time Consolidate Multi Branches
  • บริหารองค์กรด้วยโครงสร้าง 1 บริษัท 1 สาขา 1 คลังสินค้า ข้อมูลเชื่อมต่อระหว่างสาขาและคลังทันที*
  • สามารถซื้อสาขาและคลังสินค้าเพิ่มได้โดยคิดสาขาละ 400 บาท/เดือน และคลังสินค้าละ 100 บาท/เดือน
  • Standard Disk Space 3 GB
 • จำนวน 1 Users สำหรับเข้าใช้งานในระบบ
  • สามารถซื้อ User เพิ่มได้โดยคิด User ละ 250 บาท/เดือน*
 • Module & Feature
  • Basic Module BI, CUL
   • Module พื้นฐาน ได้แก่ เปิดบิลขายสินค้า
  • POS เปิดใบกำกับภาษีอย่างย่อสำหรับขายสินค้าหน้าร้าน
 • Backup Service *Optional
  • Auto Cloud Eflowsys Backup Schedule Monthly/Site สำรองข้อมูลอัตโนมัติรายเดือน: รับประกันฐานข้อมูลไม่สูญหาย
  • Auto Cloud Eflowsys Server Backup/Site (Up time Guarantee 15 Min)

Customer Benefit : ผลประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ ประหยัดสุดคุ้ม

 • SAVE Hardware Server Cost (Minimum PC Spec) = 30,000 Baht
  • ไม่ต้องลงทุนเครื่อง Server
 • SAVE Backup Server (Min. PC Spec) & Backup Scheme Cost (If Any) = 30,000 Baht
  • ลดค่าใช้จ่ายด้านระบบสำรองฐานข้อมูล เพราะ etoday Cloud ดำเนินการให้
 • SAVE Hardware & Software Maintenance Service Cost 800 Baht x 12 Months = 9,600 Baht
  • ลดค่าใช้จ่ายด้านดูแลระบบคอมพิวเตอร์
 • SAVE IT Staff Cost (1 Staff/Year) 9,500 Baht x 12 Months = 114,000 Baht
  • ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างเจ้าหน้าที่ไอทีดูแลระบบคอมพิวเตอร์
 • SAVE Software Server and Database License (Windows Server + SQL 2008) = 50,000 Baht
  • ประหยัดค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ โดยคุณได้สิทธิ์ใช้แต่ไม่ต้องลงทุนซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ อย่าง License Microsoft Windows Server, Microsoft SQL Server
 • SAVE Software Maintenance Agreement Contract (Base On Minimum 500,000 x 12%) = 60,000 Baht
  • ไม่มีค่าสัญญาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์รายปี
 • SAVE Implementation Time + Cost (1 Staffs/5 Months = 40 Man/Days) 12,000 Baht x 40 Man/Days = 480,000 Baht
  • ประหยัดเวลาและค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญในการคำปรึกษาขึ้นระบบ
 • SAVE Other Expense (ex. Electricity Charge) 150 Baht x 12 Months = 1,800 Baht
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายแฝงอื่นๆ เช่น ค่าไฟในการเปิดเครื่อง Server

Condition

 • Standard Application without any Customization
  • ใช้งานตามค่ามาตรฐานของระบบ ไม่มีการ Customize ได้แก่ ปรับปรุงรูปแบบหน้าตา ลักษณะการใช้งาน หรือโครงสร้างโปรแกรม, แบบฟอร์มพิเศษเพิ่มเติม, รายงานพิเศษเพิ่มเติม เป็นต้น
 • Pay per Use
  • สามารถเลือกเปลี่ยน Package เพิ่ม Module ตามการใช้งานได้ โดยเสนอราคาเพิ่ม
 • Software Update Version Free
  • ซอฟท์แวร์ได้รับการพัฒนาและบำรุงให้ทันสมัยเสมอ ฟรี!

Service & Support

 • DIY - Do It Yourself Concept
  • โปรแกรมใช้งานง่าย สามารถศึกษาและใช้งานได้ด้วยตนเองทันที
 • Help Online Update
  • สามารถเรียนรู้วิธีการใช้งานจากคู่มือออนไลน์
 • Support by email, etoday eChat and Phone Call Only
  • ทีมงานยินดีให้บริการตอบคำถามผ่าน email, etoday eChat และโทรศัพท์
 • No Onsite Service
 • Implement, Consult, Training upon Request with Charge
  • สามารถซื้อคอร์สฝึกอบรม บริการให้คำปรึกษา แนะนำการขึ้นระบบเพิ่มเติมได้ถ้าต้องการ
 • Service Time Mon - Fri Office Hours 8:30 - 17:30

Scroll to top