Pay per Use
ค่าบริการรายเดือนโปรแกรม ERP Online บริหารสต็อค ซื้อขาย เพิ่มประสิทธิภาพองค์กร ใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เนต การันตีคุณภาพด้วยรางวัลระดับโลก

  • etoday Cloud เป็น Software ERP รายแรกรายเดียวของไทยที่ Microsoft คัดเลือกให้ Run on Windows Azure (Microsoft Regional Data Center Singapore)
  • รางวัลระดับโลก Intel® Better Code Developer Challenge (December 2010)
  • รางวัลระดับโลก Intel Fast Track Experience Winner 2010 ณ Intel Developer Forum (IDF) 2010 San Francisco (September 2010) 1 ใน 7 Intel Grand Prize Winner “Intel Multi-Core Technology Utilization 2010 Competition” ที่ Intel® เชิญเข้าร่วม Intel Developer Forum (IDF) 2010 San Francisco
  • รางวัลระดับเอเชียแปซิฟิค Intel® Software Optimization and Improvement (June 2010)
  • ระบบบริหารจัดการคลังสินค้าด้วย Cloud Service ผ่าน iPod, iPhone, iPad ของบริษัท อีโฟลว์ซิส จำกัด ได้รับทุนรางวัลจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA) ในการประกวด ๘๔ โครงการ ๘๔ พรรษา เมื่อ 9 ธันวาคม 2554
  • Mobile Token SaaS: ระบบยืนยันตัวตนด้วยรหัสผ่านจากมือถือ และ Price Label Control Center (QR Code on Cloud): ระบบสร้างป้ายราคาสินค้าแบบ QR Code บนคลาวด์ ของ Eflowsys ได้รับรางวัลซอฟด์แวร์ดีมีนวัตกรรมจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) 13 ธันวาคม 2554, 16 มกราคม 2555 ตามลำดับ
  • ISO29110 มาตรฐานสากลระดับโลกสำหรับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
  • เป็นซอฟต์แวร์มาตรฐานกรมสรรพากร เลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์ 0515

Feature ช่วยสนับสนุนการทำงาน

  • Various Address Setting เปลี่ยนชื่อที่อยู่สำหรับพิมพ์หัวบิลเอกสารได้เอง
  • Feature Copy Document ช่วยให้ทำงานสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลากรอกข้อมูลเอกสารใหม่
  • VAT เพิ่มและแก้ไขอัตราภาษีได้เอง เช่น 3%, 7%, 10% เป็นต้น
  • โปรแกรมเป็น Flexible WorkFlow ช่วยจัดระบบการทำงานในองค์กรให้เป็นไปตามขั้นตอน ช่วยป้องกันความผิดพลาด
  • Work Force Task List แสดงสถานะงานค้าง ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต้องดำเนินการ
  • Time Stamp บันทึกชื่อผู้ทำงาน สถานะและเวลา ทำให้ทราบทุก Process การทำงานว่า ณ ขณะนั้น งานอยู่ที่หน้าที่รับผิดชอบของใคร สถานะงานใด เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพบุคคลากร
  • มี Webboard กระดานสนทนาภายในองค์กร
  • มี iChat ระบบสนทนาภายในองค์กร
  • Information Zone ส่วนแสดงข้อมูลการใช้งานขณะนั้น อาทิ ชื่อผู้ใช้งาน, สาขา, คลังสินค้าที่ใช้งานอยู่, วัน – เวลาปัจจุบันจากเครื่อง Server, แสดง ip address ของเครื่องผู้ใช้งาน ง่ายต่อการตรวจสอบระบบเครือข่ายภายในเบื้องต้น
  • Keyboard Shortcuts อำนวยความสะดวก อาทิ Ctrl + S Submit บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ, Ctrl + R เพื่อ Reset ยกเลิกค่าที่กำหนดหรือข้อมูลที่กรอกแล้วกลับไปใช้ค่าเดิม, Ctrl + D เพื่อ Delete ลบข้อมูล เป็นต้น
  • กำหนดให้ตั้งราคาทั้งกลุ่มสินค้าได้ เช่น ตั้งราคาแผ่น DVD ใน Category ทุกตัวให้เท่ากัน (Config)
  • หน้าเปิดบิลขายกำหนดให้เปลี่ยนใช้ราคาเดียวกันสำหรับรหัสสินค้าเดียวกันอัตโนมัติ (Config)
  • สามารถ Save บิลชั่วคราวแล้วเปิดบิลให้ลูกค้ารายอื่น และเรียกบิลใบเดิมกลับมาแก้ไขต่อได้
  • หน้าเปิดบิลต่างๆ มี Feature Auto Completed เช่น รหัสลูกค้า รหัสสินค้า Barcode
  • ตรวจสอบยอด Stock สินค้าได้ทันทีที่หน้าขาย และ Lock สินค้าให้ลูกค้าเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าต้องได้สินค้าแน่นอน
  • แก้ไขรายละเอียดสินค้า ราคาขาย ได้ทันทีโดยไม่ต้องปิดหน้าจอของการขายที่ค้างอยู่
  • Barcode Scanner รองรับระบบบาร์โค้ดเพื่อการขายที่รวดเร็ว
  • ค้นหาลูกค้า, เจ้าหนี้ ด้วยเงื่อนไขหลากหลาย อาทิ รหัส ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟกซ์ อีเมล์ โดยไม่ต้องปิดหน้าเปิดบิลที่ค้างอยู่
  • รายงานทุกตัวสามารถ Consolidate ระหว่างคลังสินค้าได้
  • รายงานทุกตัวสามารถ Save เป็นไฟล์ PDF และ Export เป็น File Excel
  • เอกสารสามารถ Save เป็นไฟล์ PDF เพื่อส่ง Email ได้

Feature สำหรับบริหารจัดซื้อ

  • การเปิดใบสั่งซื้อสินค้า
    • Last Price Comparison แสดงราคาล่าสุดที่สั่งซื้อ เพื่อช่วยจำและการต่อรองในการสั่งซื้อ
    • Purchase Request Reference Support สามารถอ้างอิงใบขอซื้อมาแก้ไขหรือเพิ่มเติมเพื่อบันทึกเป็นใบสั่งซื้อ
    • Many to One System สามารถอ้างอิงใบขอซื้อหลายใบมาเปิดรวมในใบสั่งซื้อเดียวกัน
    • สามารถระบุคลังสินค้าที่รับเข้าในใบสั่งซื้อ เป็นการกระจายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคน
    • Pending Purchase Feature - Status Tracking แสดงสถานะของใบขอซื้อและใบสั่งซื้อ ง่ายต่อการตรวจสอบและติดตาม
    • มี Feature ให้เลือกได้ว่า Invoice ที่ Supplier เปิดมารวม VAT (VAT Included) หรือยังไม่ได้รวม ซึ่งโปรแกรมจะทำการคำนวณราคาให้
    • สามารถแก้ไขใบสั่งซื้อได้ตราบที่ยังไม่มีการรับเข้า เพื่อความยืดหยุ่นในเรื่องการสั่งสินค้าซึ่งอาจไม่ได้ตามจำนวนที่สั่งซื้อไป
    • แสดงสถานะของการรับเข้าจากการสั่งซื้อ ง่ายต่อการตรวจสอบและติดตาม
  • รายงานช่วยบริหารด้านจัดซื้อ สรุปการซื้อสินค้าตามเจ้าหนี้ ตามกลุ่มสินค้า หรือสรุปรวมรหัส โดยสามารถกำหนดเงื่อนไขการค้นหาได้
    • รายงานการซื้อสินค้า
    • รายงานสินค้าค้างรับ

Feature สำหรับบริหารงานขาย

  • การเปิดใบกำกับภาษีเต็มรูป
    • ระบบแสดงราคาขายและส่วนลดตามกลุ่มลูกค้าให้อัตโนมัติ
    • Many to One System สามารถอ้างอิงใบจองสินค้าหลายใบมาเปิดรวมในบิลขายใบเดียวกัน
    • สามารถกำหนดจำนวนขายขั้นต่ำได้
    • ตั้งค่าเตือนราคาขายขั้นต่ำและห้ามขายต่ำกว่าต้นทุนหรือราคาที่กำหนด
    • โปรแกรมคำนวณราคารวมและเงินทอนอัตโนมัติ
    • แก้ไขรายละเอียดสินค้า ราคาขาย ได้ทันทีโดยไม่ต้องปิดหน้าจอของการขายที่ค้างอยู่
    • สามารถใส่ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมลงใบบิลซื้อหรือบิลขายได้ เช่น ค่าขนส่ง
    • ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินเต็มรูป สามารถ Save เป็น PDF พิมพ์ให้ลูกค้าได้
    • สามารถป้อนค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมลงใบบิลซื้อหรือบิลขายได้ เช่น ค่าขนส่ง
  • มีรายงานการขายสินค้าประจำวัน พิมพ์นำส่งเมื่อสิ้นวัน แสดงยอดการขายตามวิธีชำระเงิน
    • รายงานการขายสินค้า แสดงตามพนักงานขาย, ดูยอดขายตามช่วงเวลา เช่น วันที่ 25/4/2012 เวลา 06.00 – 14.00 น. เป็นต้น
    • รายงานลูกหนี้บันทึกประจำวัน รวบรวมประวัติการขายสินค้าตาม Invoice โดยแสดงรายละเอียดจำนวนเงินแยกตามการชำระเงิน ช่วยในการตรวจสอบรายรับ ณ สิ้นวัน
  • กำหนดราคาขายและของแถม
    • สามารถกำหนดราคาขายตามกลุ่มลูกค้าได้เอง
    • Discount System กำหนดส่วนลดเป็น เปอร์เซ็นต์, จำนวน ตามกลุ่มลูกค้า
    • กำหนดของแถมและโปรโมชั่น เช่น ซื้อ Notebook 1 เครื่อง แถม Mouse 1 อันและ Mouse Pad 1 แผ่น หรือ ซื้อคอมพิวเตอร์ประกอบ 1 ชุด แถมบริการตรวจเครื่องฟรี 3 ครั้ง เป็นต้น

Feature สำหรับบริหารคลังสินค้า

  • สินค้าคงเหลือ
    • รายงานสินค้าคงเหลือตามเจ้าหนี้ SN แสดงต้นทุน แสดงข้อมูลต้นทุนแต่ละเจ้าหนี้ ช่วยวิเคราะห์วางแผนตัดสินใจสั่งซื้อครั้งต่อไปได้ง่ายขึ้น
    • รายงานอายุสินค้ารายตัว สามารถค้นหาแบบเงื่อนไขซ้อนเงื่อนไข สั่งค้นหาจาก Serial, ประเภทสินค้า, Barcode, รหัสสินค้า, ชื่อสินค้า, Lot และคุณสมบัติต่างๆ เช่น Brand, Vendor, Spec แสดงผลรวดเร็ว
  • ความเคลื่อนไหวสินค้า
    • สามารถตรวจสอบประวัติและติดตามการเคลื่อนไหวสินค้าราย Serial
      • รายการเคลื่อนไหวสินค้าตาม Serial Number แสดงวันที่ – เวลา รับเข้าและจ่ายออกสินค้า
      • รายงานเคลื่อนไหวสินค้าตาม Serial Number
    • สามารถกำหนดต้นทุนสินค้ารายตัว Serial (Specific Cost) ทำให้รู้ต้นทุนและกำไรรายชิ้น
      • รายงานกำไรขั้นต้น

Feature สำหรับ Package นี้

  • Real Time Consolidate Multi Branches Multi Warehouses
    • บริหารองค์กรด้วยโครงสร้าง 1 บริษัท 1 สาขา 3 คลังสินค้า ข้อมูลเชื่อมต่อระหว่างสาขาและคลังทันที*
    • สามารถซื้อสาขาและคลังสินค้าเพิ่มได้โดยคิดสาขาละ 400 บาท/เดือน และคลังสินค้าละ 100 บาท/เดือน
    • Standard Disk Space 3 GB
  • จำนวน 3 Users สำหรับเข้าใช้งานในระบบ
    • Non-Concurrent Users
    • สามารถซื้อ User เพิ่มได้โดยคิด User ละ 250 บาท/เดือน
  • Module & Feature
    • Basic Module IC, PR, PO, QT, SO, BI
      • Module พื้นฐาน ได้แก่ คลังสินค้า, ใบขอซื้อ, ใบสั่งซื้อ, ใบเสนอราคา, ใบจองสินค้า, เปิดบิลขายสินค้า
      • กำหนดประเภทสินค้า (Category) ได้ไม่จำกัด
    • POS เปิดใบกำกับภาษีอย่างย่อสำหรับขายสินค้าหน้าร้าน
    • Pricing ระบบกำหนดราคาขายและส่วนลดตามกลุ่มลูกค้า
    • Property Assignment กำหนดคุณสมบัติสินค้าได้เองไม่จำกัดถึง 5 กลุ่ม
      • Brand, Label, VPG (Vendor Product Group), Format, Model (สามารถเปลี่ยนชื่อได้)
    • Serial Control Support
  • Backup Service *Optional
    • Auto Cloud Eflowsys Backup Schedule Monthly/Site สำรองข้อมูลอัตโนมัติรายเดือน: รับประกันฐานข้อมูลไม่สูญหาย
    • Auto Cloud Eflowsys Server Backup/Site (Up time Guarantee 15 Min)

Customer Benefit : ผลประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ ประหยัดสุดคุ้ม

  • SAVE Hardware Server Cost (Minimum PC Spec) = 30,000 Baht
    • ไม่ต้องลงทุนเครื่อง Server
  • SAVE Backup Server (Min. PC Spec) & Backup Scheme Cost (If Any) = 30,000 Baht
    • ลดค่าใช้จ่ายด้านระบบสำรองฐานข้อมูล เพราะ etoday Cloud ดำเนินการให้
  • SAVE Hardware & Software Maintenance Service Cost 800 Baht x 12 Months = 9,600 Baht
    • ลดค่าใช้จ่ายด้านดูแลระบบคอมพิวเตอร์
  • SAVE IT Staff Cost (1 Staff/Year) 9,500 Baht x 12 Months = 114,000 Baht
    • ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างเจ้าหน้าที่ไอทีดูแลระบบคอมพิวเตอร์
  • SAVE Software Server and Database License (Windows Server + SQL 2008) = 50,000 Baht
    • ประหยัดค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ โดยคุณได้สิทธิ์ใช้แต่ไม่ต้องลงทุนซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ อย่าง License Microsoft Windows Server, Microsoft SQL Server
  • SAVE Software Maintenance Agreement Contract (Base On Minimum 500,000 x 12%) = 60,000 Baht
    • ไม่มีค่าสัญญาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์รายปี
  • SAVE Implementation Time + Cost (1 Staffs/5 Months = 40 Man/Days) 12,000 Baht x 40 Man/Days = 480,000 Baht
    • ประหยัดเวลาและค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญในการคำปรึกษาขึ้นระบบ
  • SAVE Other Expense (ex. Electricity Charge) 150 Baht x 12 Months = 1,800 Baht
    • ประหยัดค่าใช้จ่ายแฝงอื่นๆ เช่น ค่าไฟในการเปิดเครื่อง Server

Condition

  • Standard Application without any Customization
    • ใช้งานตามค่ามาตรฐานของระบบ ไม่มีการ Customize ได้แก่ ปรับปรุงรูปแบบหน้าตา ลักษณะการใช้งาน หรือโครงสร้างโปรแกรม, แบบฟอร์มพิเศษเพิ่มเติม, รายงานพิเศษเพิ่มเติม เป็นต้น
  • Pay per Use
    • สามารถเลือกเปลี่ยน Package เพิ่ม Module ตามการใช้งานได้ โดยเสนอราคาเพิ่ม
  • Software Update Version Free
    • ซอฟท์แวร์ได้รับการพัฒนาและบำรุงให้ทันสมัยเสมอ ฟรี!

Service & Support

  • DIY - Do It Yourself Concept
    • โปรแกรมใช้งานง่าย สามารถศึกษาและใช้งานได้ด้วยตนเองทันที
  • Help Online Update
    • สามารถเรียนรู้วิธีการใช้งานจากคู่มือออนไลน์
  • Support by email, etoday eChat and Phone Call Only
    • ทีมงานยินดีให้บริการตอบคำถามผ่าน email, etoday eChat และโทรศัพท์
  • No Onsite Service
  • Implement, Consult, Training upon Request with Charge
    • สามารถซื้อคอร์สฝึกอบรม บริการให้คำปรึกษา แนะนำการขึ้นระบบเพิ่มเติมได้ถ้าต้องการ
  • Service Time Mon - Fri Office Hours 8:30 - 17:30
Scroll to top