สงสัยจัง SaaS คืออะไร?

SaaS ชื่อเต็มๆ Software as a Service คือ การให้บริการ Software ซึ่งครอบคลุมทั้งการติดตั้ง การ Upgrade ดูแลระบบ รวมถึงจัดเก็บรักษาข้อมูลผู้ใช้บริการ การเข้าใช้งานผ่าน Web Browser ซึ่งแตกต่างจากการใช้ Software แบบเดิม อย่างสิ้นเชิง กล่าวคือ Software ทั่วไปต้องจ่ายเงินซื้อ นำมาติดตั้งเอง ต้องคอยดูแลให้ใช้งานได้ ต้องลงทุน Hardware เอง ต้องจัดเก็บรักษาข้อมูลไม่เสียหายหรือสูญหาย การ Upgrade Software แต่ละครั้งต้องลง Software ที่เครื่อง Computer ทีละเครื่อง แน่นอนว่าเกิดความยุ่งยากซับซ้อน ใช้เวลานาน อาจต้องจ้างพนักงาน IT เพื่อดู Software นั้นโดยเฉพาะ กลายเป็นว่านอกจากต้องจ่ายเงินซื้อ Software มาใช้แล้ว ยังต้องจ่ายเงินเพื่อดูแลรักษาเพิ่มอีกด้วย

สำหรับโปรแกรม etoday Cloud เป็น Software as a Service (SaaS) เรามีการ Upgrade จากส่วนกลาง อย่างสม่ำเสมอ ทำให้ท่านสามารถมั่นใจได้ว่า ระบบมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทันสมัย สามารถทำงานร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ๆ

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ

  • ข้อมูลไม่มีทางสูญหาย แม้ว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของคุณจะเสีย
  • ไม่ต้องติดตั้งหรือซ่อมบำรุง Software
  • โปรแกรม etoday Cloud ใช้งานง่าย เหมือนเล่น web Site
  • ที่สำคัญคือ Software ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร

ฟรี Maintenance Server

เรามีผู้เชี่ยวชาญดูแลเซิร์ฟเวอร์ตลอด 24 ชั่วโมง

  • Server ของเราอยู่ที่ศูนย์ Data Center ที่ได้มาตรฐานสากล ดูแลโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ 24hr. x 7 days คุณมั่นใจได้ว่าระบบ Server และข้อมูลฝากไว้กับมืออาชีพอย่างแท้จริง