software, Erp, Cloud , ERP Cloud, Software cloud , โปรแกรม , โปรแกรม Cloud,โปรแกรม ERP,ระบบ ERP, ระบบ ERP, ระบบ ERP Cloud,โปรแกรมสต็อกสินค้า, โปรแกรมจัดซื้อ, โปรแกรมขายสินค้า, โปรแกรมขายส่ง,โปรแกรมสั่งซื้อสินค้าระบบ POS,โปรแกรม POS,โปรแกรมค้าปลีก,ระบบค้าปลีก,โปรแกรมสต๊อก,ระบบสต๊อก,โปรแกรมร้านค้า,โปรแกรมร้านขายของ,โปรแกรมหน้าร้าน,web application,ระบบ ERP,โปรแกรมบริหาร,โปรแกรมจัดซื้อ

etoday cloud ERP by Eflowsys เป็นโปรแกรม ERP รายแรกรายเดียวของไทยที่ Microsoft เลือกให้ Run บน Windows Azure Microsoft Data Center Singapore
Microsoft Thailand เลือก Eflowsys เป็น HERO 2008 etoday - Web based Application by Eflowsys ได้รับการคัดเลือกจาก Microsoft Thailand ให้เป็น 1 ใน 6 Heroes เข้าร่วมเปิดตัวและแถลงข่าวในงาน Microsoft Thailand 2008 Launch Wave Partner Opportunities
Eflowsys เป็น Microsoft ISV

etoday – ERP, MRP Web based Application by Eflowsys ได้รับรางวัลพร้อมโล่ห์ประกาศเกียรติคุณจาก Intel ดังนี้
  • รางวัลระดับโลก Intel® Better Code Developer Challenge (December 2010)
  • รางวัลระดับโลก Intel Fast Track Experience Winner 2010 ณ Intel Developer Forum (IDF) 2010 San Francisco (September 2010) 1 ใน 7 Intel Grand Prize Winner “Intel Multi-Core Technology Utilization 2010 Competition” ที่ Intel® เชิญเข้าร่วม Intel Developer Forum (IDF) 2010 San Francisco
  • รางวัลระดับเอเชียแปซิฟิค Intel® Software Optimization and Improvement (June 2010) รางวัลดังกล่าวเป็นบทพิสูจน์ศักยภาพ Cloud Computing ที่แท้จริงของ etoday
Eflowsys เป็น NEC ISV, NEC Cloud Partner
Eflowsys ได้รับ ISO 29110 มาตรฐานสากลระดับโลกสำหรับอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ (Project Management & Software Development)
ระบบบริหารจัดการคลังสินค้าด้วย Cloud Service ผ่าน iPod, iPhone, iPad ของ Eflowsys ได้รับทุนรางวัลจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA) ในการประกวด ๘๔ โครงการ ๘๔ พรรษา เมื่อ 9 ธันวาคม 2554
Mobile Token SaaS: ระบบยืนยันตัวตนด้วยรหัสผ่านจากมือถือ และ Price Label Control Center (QR Code on Cloud): ระบบสร้างป้ายราคาสินค้าแบบ QR Code บนคลาวด์ ของ Eflowsys ได้รับรางวัลซอฟด์แวร์ดีมีนวัตกรรมจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2554, 16 มกราคม 2555
etoday – ERP, MRP Web based Application by Eflowsys ได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็น Software House ผู้ให้บริการ ERP Cloud Computing (Web Based Software) แก่ลูกค้าในโครงการ ECIT (Enhancing SMEs Competitiveness Through IT) ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา
บริษัท อีโฟลว์ซิส จำกัด etoday - Web based Application ได้รับการคัดเลือกและสนับสนุนจาก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ให้ใช้บริการระบบบริหารเครือข่ายของ TOT IDC ศูนย์ Internet Data Center แห่งใหม่ที่ทันสมัยสมบูรณ์แบบภายในสำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ บนพื้นที่ กว่า 1,800 ตร.ม.
ซอฟท์แวร์ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท อีโฟลว์ซิส จำกัด เป็นซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานเพื่อภาษีสรรพากรของกรมสรรพากร เลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์เลขที่ 0515 เป็นซอฟต์แวร์เลขที่ EF-0001 และเป็นซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานซอฟต์แวร์เพื่อภาษีสรรพากรของกรมสรรพากรชนิด ข.