Implement, consult, Training upon request with charge

ท่านสามารถซื้อคอร์สฝึกอบรม และปรึกษาระบบเพิ่มเติม

  • ฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมให้แก่ Key User ที่ Site ของท่าน
  • มี Implementer Stand by on Site ในวันที่ Go Live ระบบ
  • มี Implementer ให้คำปรึกษาและแนะนำ วางแผน การขึ้นระบบ เป็นพิเศษ
  • มี Implementer ให้คำแนะนำการประยุกต์ใช้โปรแกรมอย่างไรให้เหมาะสม กับองค์กรของท่าน
  • มีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาด้านการวางแผนองค์กร


Data Cleaning & Migration

บริการจัดการข้อมูลในการขึ้นระบบอย่างสมบูรณ์

Data Migration คือ การปรับเปลี่ยนระบบจัดการฐานข้อมูล หรือการย้ายข้อมูลจากระบบเดิม ไม่ว่าจะเป็นการยุบรวม จำแนกข้อมูล ให้เข้ากับระบบใหม่ เป็นงานที่ท้าทายสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบจัดการฐานข้อมูลเป็นอย่างยิ่ง สำหรับระบบ etoday Cloud แล้วเรามือเครื่องมือสำหรับช่วยท่านบริหารจัดการอย่างง่ายดาย

Data cleaning คือ การตรวจสอบขจัดความซ้ำซ้อนของข้อมูล ก่อให้เกิดความถูกต้องและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับฐานข้อมูล

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ